venerdì 31 maggio 2013

A MIA FIGLIA VALERIA

A  MIA FIGLIA VALERIA DI FRANCESCA DI BERNARDO

Quannu nascisti tu
eri 'nbocciolu di maggiiu,
bedda ccu occhi brillanti
tantu ca to patri scrivivu:
"E' NATA UNA STELLA"
Bedda, rusciana, e amurusa
ma ccu 'ndifettu: "eri troppu picciusa"
Però criscisti liali
e senza tanti tirilli 'nta la testa,
precisa onesta e troppu giuriziusa.
Ora, però, sta fimmina bedda e assai assinnata
si fici zita e magari si è laureata
e ppi tuttu chiddu ca pò succeriri
'nta sta vita, idda ci rici a tutti
ca si porta d'arreri na bella eredità
ca fa sentiri sicura ppi tutta la vita:
chiddu d'aviri na bedda famigghia unita.
---------------------------------------------

TI PIACE? COMMENTALA!


Nessun commento:

Posta un commento